Proiect POCU ”STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI”-– GS CS 6.14