Parteneriate și colaborări

Scopul parteneriatelor stabilite între şcoala noastră şi diverşi agenţi economici de profil este satisfacerea nevoilor de calificări de pe piaţa muncii, la nivel local şi regional. Parteneriatele cu agenţii economici se concretizează prin colaborarea cu aceştia în special a activităţilor de instruire practică la locul de muncă. Aceste activităţi de colaborare sunt benefice atât pentru şcoală ci şi pentru agenţii economici implicaţi. Legătura nemijlocită cu agenţii economici ne permite să adaptăm procesul educativ la nevoile acestora, prin intermediul CDL – urilor.

Principalii agenți economici parteneri: Distribuţie Energie Electrică Romania, S.C. Liberty Galati S.A., S.C. Alewijnse Marine Galati S.A., S.C. Eekels Romania S.R.L., S.C. Procesor Tech S.R.L.- On Stage Galaţi, S.C. DMT Marine Equipment S.A.

De asemenea, ne sunt semnalate abilităţile profesionale şi sociale pe care angajatul ideal trebuie să le posede. Pe de altă parte, agenţii economici îşi vor putea selecta viitori angajaţi din rândurile absolvenţilor noştri, la a căror formare au contribuit într-o bună măsură. Şcoala noastră colaborează cu agenţi economici din domeniile mecanic, electrotehnică şi servicii.

Acţiunile întreprinse sunt:

 • efectuarea instruirii practice a elevilor sub îndrumarea maiştrilor instructori din şcoală şi a personalului specializat din firmă;
 • realizarea de schimburi de experienţă între personalul şcolii şi cel al agenţilor economici;
 • CDL-ul este elaborat în parteneriat cu agenţii economici parteneri;
 • planul de școlarizare este fundamentat în colaborare cu agenții economici parteneri în
  scopul racordării permanente a ofertei educaționale la piața muncii.

Parteneri economici la care se desfăşoară instruirea practică în anul şcolar 2024-2025

Denumirea agenţilor economici la care se desfăşoară instruirea practicăDomeniul de activitate al agentului economicAdresa, telefon, fax, e-mailPersoana de contact
(numele, prenumele şi funcţia)
Alewijnse Marine Galați S.A. Echipamente electrice şi automatizări pentru industria navală Str. Marinei 8, Galați
Tel.: 0236448022
Fax: 0236446149
hr@alewijnse.ro
Șaptelei Rizan Gheorghe
Manager Installing & Commissioning
Liberty Galați S.A. Fabricarea produselor siderurgice Calea Smârdan nr. 1, Galați
Tel.: 0730266503
Fax: 0236801167
Poeană-Radu Irina
reprezentant agent economic in CA
S.C. Eekels Romania SRLInstalații electrice navale, civile și industriale Str. Alexandru Moruzzi nr. 132, Galati
Tel.: 0236449665
Fax: 0236448371
ekl@eekels.com
David Vasile
Director producție
Distributie Energie Electrica Romania Distribuţia energiei electrice, exploatarea, dezvoltarea sistemelor de distribuţie, PRAM, telecomunicaţii şi TIC Str. Nicolae Bălcescu, nr. 35A, Galaţi
Tel: 0236 460.500
Fax: 0236 461.759,
office.galati@mnd.electrica.ro
Aramă Iulian
reprezentant agent economic in CA
DMT Marine Equipment S.ADesign, producţie şi comerţ de echipamente navalePrelungirea Foltanului nr. 13, Sat Costi, Comuna VanatoriArapoglu Mariana
reprezentant agent economic in CA
Procesor Tech S.R.L.Producție mediaSTR. CONSTRUCTORILOR, Nr. 25, GalațiCristu Cornel
administrator,
reprezentant agent economic in CA

  Prin ceea ce oferă şcoala – pregătirea copiilor pentru viaţa socio-economică de peste aproximativ 4 decenii şi o bună pregătire şi armonizare a vieţii morale, considerăm că unitatea noastră şcolară este importantă şi necesară la nivel local şi nu numai.

PARTENERIATE EDUCAŢIONALE

 • Parteneriatul cu ONG – „Prietenii pământului” şi cu Agenţia Regională de Mediu, o tradiţie în şcoala noastră, constă în derularea activităţilor pentru protecţia mediului.
 • Parteneriatul cu Poliţia de Proximitate se derulează de la începutul anului şcolar prin prezenţa poliţiştilor de proximitate la orele de consiliere la care sunt invitaţi de către profesorii diriginţi.
 • Parteneriatul cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi se derulează în fiecare an şi constă în prezentarea Ofertei Educaţionale a Universităţii şi prezentarea unor facultăţi de profil tehnic precum şi seminarii de informare privind activitatea organizaţiilor studenţeşti gălăţene „Liga studenţilor” şi AIESEC.
 • Parteneriatul cu Universitatea ”Danubius” în implementarea și testarea software-ului de consiliere și orientare în carieră – CAREER4U. Instituția noastră a fost selectată să primească o licență gratuită de utilizare a software-ului de orientare în carieră CAREER4U. Licența gratuită de utilizare a software-ului interactiv CAREER4U a fost acordată instituției noastre în cadrul etapei de sustenabilitate a proiectului DIGI-GUIDANCE.
 • Parteneriatul cu Direcţia de sănătate publică constă în asigurarea materialelor informative privind educaţia pentru sănătate.
 • Parteneriatul cu Centrul de prevenire, evaluare și consiliere Antidrog al județului Galați
 • Parteneriatul cu Serviciul Public Ecosal Galați
 • Parteneriatul cu Junior Achievement pentru implementarea gratuită a programelor de educație financiară
 • Parteneriatul cu Casa Corpului Didactic Galați
 • Protocol de colaborare în cadrul programului ”Nivea Like youself”
 • Acord de colaborare cu Organizația Salvați copiii – proiect Ora de Net
 • Protocol de colaborare cu Asociația Valoare Plus – proiect Stay Free
 • Parteneriatul cu A.J.O.F.M. în cadrul programului „CARIERA” şi constă în seminarii de prezentare a ofertei de locuri de muncă în judeţul Galaţi.
 • Parteneriatul cu licee din Galaţi şi din ţară derulate în cadrul diverselor proiecte educaționale derulate:
  • 2016-2018, Viață vs Drog:
   • Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Galați
   • Colegiul Tehnic ”Radu Negru” Galați
   • Liceul Tehnologic ”Costache Conachi” Pechea
   • Școala Gimnazială ”Dimitrie Luchian” – Structură Școala ”Ștefan cel Mare” Piscu
   • Liceul Tehnologic ”Nicolae Titulescu” Însurăței Brăila
   • Colegiul Tehnic ”Grigore Cobălcescu” Moinești
   • Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Iași
   • Colegiul Tehnic ”Gheorghe Balj” Adjud
   • Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Galați
   • Liceul Tehnologic de Marină Galați
   • Școala Gimnazială ”I.V. Cantacuzino” Vâlcea
   • Colegiul Național ”Spiru Haret” Tecuci
   • Școala Gimnazială ”Miron Costin” Galați
   • Școala Gimnazială nr. 17 Galați
   • Școala Gimnazială nr. 18 Galați
 • Parteneriatul cu instituţiile de cultură – Teatrul Dramatic, Teatrul Muzical ”Nae Leonard”, Muzeul de Arte vizuale, Grădina Botanică, Muzeul de Istorie – se derulează permanent prin numeroase spectacole şi vizite la muzee la care participă elevii noştri însoţiţi de cadre didactice.
 • Protocol de colaborare cu Biblioteca Județeană ”V. A. Urechea” – proiect ”Comorile din cufărul cărților”
 • Parteneriatul cu Şcoala ”Constantin Pufan” Galați și Fundația de Sprijin a Persoanelor Vârstnice Galați în cadrul SNAC
 • Parteneriatul cu Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi, – Proiectul „Supravieţuitorii climei”
 • Parteneriatul cu Școala Postliceală ”Intellectum” Galați

PARTENERIATE ÎN CADRUL PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ

 • ASOCIAŢIA EURO BRĂILA SM (AEBSM), ȘCOALA GIMNAZIALĂ TICHILEȘTI – Braila, ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIRCEA SÎNTIMBREANU” BRAD, COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA” IAȘI – proiectul  PAŞI în EDUCAŢIA TUTUROR”, POSDRU/181/2.2/S/153549
 • COLEGIUL ECONOMIC ”GHICA” BRĂILA – proiect POSDRU/175/2.1/S/149602 cu titlul “Învață cu noi să devii antreprenor!”
 • ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 20 GALAȚI ȘI ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 FRUMUȘIȚA – PROIECTUL “ORIZONT – Educație pentru comunitatea viitorului”, POCU/74/6/18/108062, implementat de INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GALAȚI

               Şcoala noastră are o politică democratică în asigurarea accesului liber şi deplin la educaţie şi formare profesională a tuturor elevilor. Nu dispunem de criterii de selecţie legate de natură etnică, religioasă, economică sau socioculturală.

CONCLUZII:

 • Dorim o mai strânsă legătură cu familiile copiilor, cu comunitatea, să facem să lucreze diverse protocoale şi proiecte cu instituţii locale şi agenţi economici (nu numai la stadiul scriptic).
 • Dorim acces liber la educaţie a tuturor elevilor fără nici o discriminare.