Nomenclatoare

P R E C I Z Ă R I referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ și programele școlare pentru anul școlar 2019-2020 (click aici pentru descărcare)

P R E C I Z Ă R I referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ și programele școlare pentru anul școlar 2020-2021 (Click aici pentru descărcare)

P R E C I Z Ă R I referitoare la aplicarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar și ordinele de ministru în vigoare privind planurile de învăţământ și programele școlare pentru anul școlar 2021-2022 (Click aici pentru descărcare)