Conducere

Conducerea managerială

Conducerea şcolii şi cadrele didactice sunt preocupate continuu de derularea unor acţiuni menite să asigure ocrotirea şi protecţia elevilor prin colaborarea cu Secţia nr. 4 de Poliţie Galati şi Jandarmeria Municipiului Galaţi.

Conducerea Liceului Tehnologic „Paul Dimo” Galaţi este asigurată de un director, un director-adjunct, un consilier pentru proiecte şi programe educative şi Consiliul de Administraţie.

 • Director

  • Ușer Anca
  • e-mail: ancauser@yahoo.com
 • Director adjunct

  • Tăbăcaru Gigi
  • e-mail: gtabacaru@yahoo.com
 • Consilier pentru proiecte şi programe educative

  • Narcisa Moisii
   e-mail: narcisamoisii@yahoo.com

Consiliul de Administraţie al liceului este format din:

Nr.
crt.
NUMELE
ŞI PRENUMELE
CALITATEA

1.

Ușer Anca

Directorul unităţii de învăţământ

2.

Tăbăcaru Gigi

Directorul adjunct

3.

Moisii Narcisa

Reprezentant al cadrelor didactice

4.

Cristea Maricica

Reprezentant al cadrelor didactice

5.

Bogos Gabriela

Reprezentant al cadrelor didactice

6.

Bozianu Florina

Reprezentant al cadrelor didactice

7.

Mircea Emilia

Reprezentant al părinţilor

8.

Luca Vasile

Reprezentant al părinţilor

9.

Vals Vergiliu

Reprezentant al primarului

10.

Ciupercă Silviana

Reprezentant al Consiliului Local

11.

Bogatu Iorgu Viorel

Reprezentant al Consiliului Local

12

Gafton Costel

Reprezentant al Consiliului Local

13

Grigoriță Alexandra Georgiana

Reprezentant al elevilor

CA este extins cu 2 reprezentanţi ai agenţilor economici, conform Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art.96, alin. 2, lit.e) completată de art. unic din Legea 95/2015.

Lideri sindicat: Ivan Nicoleta, Grăjdeanu Gabriela