Corelarea planurilor cadru cu planul de învățământ 2022-2023