Istoric

Înfiinţat prin Ordinul Ministerului Energiei Electrice 1042/31.08.1966 ca şcoală profesională, Grupul Şcolar Energetic a funcţionat cu două profiluri– electroenergetic şi mecanoenergetic, răspunzând astfel unei cerinţe a economiei naţionale, aceea de a asigura sectorul energetic cu specialişti cu medie pregătire.
În anii şcolari I966-1967 şi 1967-1968, Grupul Şcolar Energetic a funcţionat în incinta Şcolii Generale nr. 27 de pe strada Radu Negru, cu care împărţea spaţiul de şcolarizare, deseori producându-se perturbări inerente unui asemenea statut de funcţionare.
Abia începând cu anul şcolar 1968-1969, Grupul Şcolar Energetic se va muta în „casă nouă”, într-un local modern care satisfăcea pe deplin toate condiţiile necesare desfăşurării unui învăţământ de calitate, în care accentul se punea prioritar pe pregătirea practică, concretă, acesta fiind singurul gen de pregătire apt să ofere cursanţilor cele mai noi modalităţi de tehnologie didactică. La scurt timp după debutul activităţii instructiv-educative, are loc o diversificare a profilului; se înfiinţează primele clase ale şcolii profesionale cu specializările: electrician CSRE, electrician PRAM, electrician AIA.
Grupul Şcolar Energetic Galaţi a pornit la înfiinţarea lui cu următoarele forme de învăţământ:
Şcoala Tehnică de personal de specialitate cu specializările:
• tehnician electroenergetic cu 51 elevi
• tehnician termoenergetic cu 23 elevi
Școală profesională, curs zi, cu specializările:
• electrician PRAM cu 31 elevi
• electrician CSRE cu 60 elevi
• lăcătuş mecanic cazane şi turbine cu aburi cu 62 elevi
Şcoală profesională, curs seral, cu specializările:
• electrician CSRE cu 98 elevi.Dacă avem în vedere faptul că de la înfiinţare, Grupul Şcolar Energetic îşi începea activitatea cu 11 colective de elevi frecventate de 325 elevi înscrişi în profilul energetic, majoritatea acestora la specializarea electroenergetician, putem spune că s-a pornit cu motoarele în plin, şcoala bucurându-se de o mare popularitate în rândul solicitanţilor.

Explicaţia vine de la faptul că profilul distinct al unităţii a polarizat ca un magnet interesul celor care au simţit chemarea şi aveau înclinaţii pentru acest domeniu. Aproape toţi cursanţii erau însă convinşi că s-au dedicat unei munci frumoase, dar grele, aceea de a supraveghea şi exploata raţional forţa vitală a economiei naţionale – puterea energetică.
Faptul că, încă de la înfiinţare, şcoala a fost patronată de către întreprinderea judeţeană de profil, vital interesată de asigurarea unei pregătiri de înalt nivel tuturor acelora care vor deveni proprii ei salariaţi, s-a repercutat pozitiv în preocupările de creare şi dezvoltare a unei baze materiale şi didactice de excepţie.
În anul 1972, ca urmare a structurii învăţământului liceal din acea perioadă unitatea a primit titulatura de Liceul nr.4 Galaţi, fapt ce nu a împiedicat modificarea profilului unităţii, acela de electric şi mecano-energetic.

Ca urmare a parteneriatului strategic care nu a încetat să existe între Liceul Industrial nr.4 şi Ministerul Energiei Electrice, şi a faptului că unitatea şi-a păstrat domeniul electric, în anul 1996 s-a încheiat un protocol între MEN şi RENEL, în care acesta a primit denumirea de Grup Şcolar Industrial Energetic.

În anul 2000, ca urmare a rezultatelor meritorii obţinute la fazele naţionale ale concursurilor şcolare de specialitate şi a competenţelor dovedite de absolvenţi la întreprinderi de profil, s-a aprobat transformarea unităţii noastre în colegiu tehnic sub titulatura marelui electroenergetician român Paul Dimo.

Începând cu anul şcolar 2018-2019 am devenit Liceul Tehnologic “PAUL DIMO” Galaţi.