Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

RAEI

Raportul procesului de autoevaluare – Plan de îmbunătățire

Strategie CEAC

Regulament CEAC

Componenţa Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii

Responsabil, cadru didactic Victoriu Angela
Membri, reprezentanţi cadre didactice Necula Cristina
Gurău Daniela
Reprezentant sindicat: Ivan Nicoleta
Reprezentant părinţi: Negulescu Nicoleta
Reprezentant eleviOlaru Maria
Reprezentant CL Galați