Bacalaureat 2024

Documente necesare înscrierii la examenul de bacalaureat:

– Cerere tipizată (de la secretariatul unității)

– Carte de identitate (copie)

– Certificat de naştere (copie)

– Certificat căsătorie (copie) – doar pentru persoanele care şi-au schimbat numele

– Foaie matricolă (copie)

– 2 fotografii 3/4 de la studio foto

Persoanele care au susţinut de două ori bacalaureatul, vor achita o taxă care va fi stabilită de minister.

Calendar prima sesiune (17 iunie – 12 iulie 2024)

3 – 7 iunie: Înscrierea candidaților

7 iunie: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

17 – 19 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română [proba A]

19 – 20 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă [proba B]

19 – 21 iunie: Evaluarea competențelor digitale [proba D]

25 – 27 iunie: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională

1 iulie: Limba și literatura română – proba E.a) [proba scrisă]

2 iulie: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) [proba scrisă]

4 iulie: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) [proba scrisă]

5 iulie: Limba și literatura maternă – proba E.b) [proba scrisă]

8 iulie: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12:00 – 18:00

9 – 11 iulie: Soluționarea contestațiilor

12 iulie: Afișarea rezultatelor finale