Anunț achiziție POCU Materiale consumabile electrice si electronice