Localizare

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 27,
Galaţi, cod poştal 800566

Tel/fax; 0236316970, 0236312627, 0772091696

e-mail: paul_dimo@yahoo.com; secretariat@liceulpauldimo.ro